Veilig en comfortabel wonen: handige achtergrond informatie

Hieronder treft u een selectie van documenten, links en filmpjes aan waarmee u meer kennis kunt vergaren over de thema’s ‘veilig thuis’ en ‘comfortabel wonen’.

Veilig thuis

Film Ministerie van Justitie – Veiligheid Thuis Senioren

De onderstaande film is gemaakt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze film wordt gebruikt bij bijeenkomsten over de preventie van woning overvallen en babbeltrucs.

Politie Keurmerk Veilig Wonen – Brochure senioren & veiligheid

De brochure geeft praktische informatie over het voorkomen van een inbraak dankzij PKVW-maatregelen en hoe om te gaan met onbekenden aan de deur. Klik hier voor brochure.

Brochure Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) – Algemene richtlijnen

De brochure beschrijft hoe u uw ramen en deuren kunt beveiligen conform Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Klik hier voor het bekijken van de PKVW-vereisten (in PDF)

CBS: ouderen steeds vaker slachtoffer van geweld (november 2014)

Eén op de honderd 65-plussers is in 2013 slachtoffer geweest van geweld. Dit waren ruim 23 duizend ouderen. Het geweld tegen ouderen ligt hoger dan in voorgaande jaren; in 2008/2009 werd nog één op de 200 ouderen geconfronteerd met geweld. Zowel bedreiging als mishandeling zijn bij ouderen toegenomen. Dit terwijl er onder de totale Nederlandse bevolking geen toename is. Klik hier de details

Comfortabel wonen

Domotica of huisautomatisering: langer zelfstandig thuis wonen

Het onderstaande filmpje toont de mogelijkheden om gebruik te maken van domotica om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.  De film is gemaakt in de demonstratiewoning van Stichting Smarthomes in Eindhoven.

Woning aanpassen en vergoeding van de overheid

Via de onderstaande link komt u op de website van de overheid terecht waar de algemene richtlijn hierover staat vermeld. Een goed startpunt om van daaruit verder te gaan zoeken en contact te leggen met gemeenten. Klik hier voor website overheid

Thuistest – comfortabel & veiligwonen (provincie Gelderland)

De provincie Gelderland heeft een thuistest ontwikkeld. Het is een eerste test die u alvast kunt maken om enig inzicht te krijgen in de variabelen die een rol spelen. Stichting Trizet kan u verder helpen. Klik hier om de thuistest te maken

Huistest – prettig en zelfstandig wonen (provincie Utrecht)

De provincie Utrecht heeft ook een huistest ontwikkeld. Stichting Trizet kan u verder helpen. Klik hier om de Utrechtse huistest te maken

Advies KBO – voorkomen van valpartijen

Wist u dat er elke 6 minuten een 55-plusser in het ziekenhuis terechtkomt door een val? En wist u dat dit ook vitale 55-plussers overkomt? Klik hier voor adviezen van de unie KBO om dit te voorkomen

Meer beveiligingsproducten
Meer comfortproducten